Uitleg

Uitleg
Geef uw mening via Elburg spreekt en lever een bijdrage aan het prettig wonen in Elburg. Vele inwoners gingen u al voor!

Wat kan ik als lid verwachten?
U ontvangt ongeveer vier keer per jaar een e-mail met daarin een link naar een online vragenlijst. De vragen beantwoorden kost een paar minuten. U beslist per onderzoek of u meedoet of niet. Na ieder onderzoek krijgt u inzicht in de belangrijkste resultaten en wat de gemeente daarmee doet.

Hoe kan ik (gratis) lid worden?
U meldt zich aan op deze website via 'Inschrijven'. Wij stellen u dan eerst een aantal profielvragen (bijvoorbeeld of u man/ vrouw bent, wat uw leeftijd is). U krijgt een bevestiging nadat u de profielvragen heeft beantwoord. Daarna heeft u direct toegang tot uw persoonlijke pagina. Op uw persoonlijke pagina kunt u uw gegevens aanpassen, aan openstaande onderzoeken deelnemen, resultaten bekijken en uzelf weer uitschrijven als panellid.

Uw privacy
Moventem beheert het inwonerpanel Elburg spreekt. Moventem is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. Moventem beschermt uw privacy. Moventem verwerkt uw antwoorden anoniem. Uw antwoorden worden alleen voor het inwonerpanel gebruikt en nooit aan anderen gegeven. Uw antwoorden komen niet in systemen van de gemeente terecht. Het inwonerspanel staat hier helemaal los van. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het:
… versturen van uitnodigingen om mee te doen aan onderzoeken of bijeenkomsten;
… beantwoorden van vragen, versturen van bevestigingen en uitschrijven als panellid;
… informeren over ontwikkelingen van het inwonerpanel Elburg spreekt;
… toesturen van resultaten.

Gedragscode
Moventem is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA), Center for Information Based Decision Making & Marketing Research, en werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze code is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Bij hantering van deze code wordt door de onderzoeksbranche voldaan aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel van een goedkeurende verklaring voorzien op 21 juni 2010. De goedkeuringsverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.